Stambena zgrada – Hanau, Nemačka

Naše učešće u projektu opremanja stambene zgrade u Nemačkoj (Hanau) metalnom galanterijom podrazumevalo je projektovanje, izradu i montažu: spoljašnjih, terasnih i ograda za francuske balkone, gelendere za unutrašnje i spoljašnje stepenište, nadstrešnica za terasu

Gelenderi za unutrašnje stepenište

Ograde za francuske balkon​

Gelenderi za spoljašnje stepenište

Spoljašnje ograde

Terasne ograde

Nadstrešnica za terasu